In Ngọc Hương

Giới thiệu mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Những mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư 133, 200, 132 dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị từ đó làm căn cứ để hạch toán các chi phí và kiểm tra được mức độ sử dụng tiêu hao vật tư

Mẫu phiếu xuất kho và những điều cần biết

Phiếu xuất kho là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép các thông tin hàng hóa xuất kho trong đó cần nêu rõ thông tin của người nhận hàng, lý do xuất kho, thông tin hàng hóa, số lượng xuất kho...

Trong bài viết này in Ngọc Hương sẽ cập nhật mẫu phiếu xuất kho theo mẫu được ban hành kèm thông tư 132/2018/TT- BTC, thông tư 200/2014/TT- BTC và thông tư 133/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẫu phiếu xuất kho chính là biểu mẫu kế toán thông dụng được kết hợp với các chứng từ kế toán như mẫu phiếu thu chi, phiếu nhập kho cũng được ban hành và sửa đổi theo thông tư 200/2014/TT- BTC và chế độ kế toán hiện hành

Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

            Đơn vị:...................                                                                                                                          Mẫu số 02 - VT

            Bộ phận:................                                                                                   (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày .......tháng .......năm .......

Số:............................................

Nợ:................................

Có:................................

- Họ và tên người nhận hàng: ................ Địa chỉ (bộ phận).....................

- Lý do xuất kho: ......................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........................Địa điểm .................................

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

Ngày .... tháng ....năm...

Người nhận                                      Thủ kho                                    Kế toán trưởng                                       Giám đốc

(Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên)                      (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)                      (Ký, họ tên)

                                                                                                                                                        (Ký, họ tên)

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

Một số mẫu phiếu xuất kho sai quy chuẩn

Mẫu phiếu xuất kho thiếu thông tin người nhận hàng

Mẫu phiếu xuất kho thiếu thông tin người nhận hàng

Mẫu phiếu xuất kho với lý do không chính đáng

Mẫu phiếu xuất kho với lý do không chính đáng

Mẫu phiếu xuất kho sai số tiền bằng số với số tiền ghi bằng chữ

Mẫu phiếu xuất kho sai số tiền bằng số với số tiền ghi bằng chữ

Trên đây là những mẫu phiếu xuất kho mới nhất theo thông tư 133, 200 và những lỗi thường mắc phải khi lập phiếu xuất kho hay mắc phải. HI vọng qua đây bạn có thể tham khảo và rút kinh nghiệm tránh được những sai xót không đáng có

Tin tức liên quan

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Liên hệ với in Ngọc Hương qua hotline 0987.318.780 để sở hữu những mẫu thiệp valentine đẹp nhất, độc đáo nhất chuẩn bị cho ...