In Ngọc Hương

Mẫu biên nhận tiền chuẩn nhất 2021

Hiện nay các mẫu biên nhận tiền được sử dụng phổ biến trong mọi giao dịch liên quan đến tài chính nhằm đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm đối với các bên có liên quan. In Ngọc Hương sẽ chia sẻ với bạn đọc những mẫu giấy biên nhận giao- nhận tiền mặt chuẩn và mới nhất

Định nghĩa mẫu biên nhận tiền mặt

Đây chính là mẫu văn bản được sử dụng trong các giao dịch dân sự có liên quan tới tài chính như mua bán và chuyển nhượng tài sản, giúp người dùng tham khảo và tùy chỉnh sửa đổi cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Các mẫu giấy biên nhận tiền hay biên bản giao nhận tiền mặt chính là căn cứ xác nhận việc giao nhận tiền giữa hai bên và là cở sở pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi và yêu cầu thực hiện đúng trách nhiệm

Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn xác

Mẫu giấy biên nhận tiền trang 2

Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn xác

Mục đích của mẫu biên nhận tiền nhằm xác nhận công việc giao nhận tiền đã hoàn thành, có chữ ký xác minh của hai bên. Vấn đề trao đổi tài chính là một vấn đề rất nhạy cảm nên cần có những giấy tờ biên nhận để đảm bảo về mặt pháp lý khi có tranh chấp chính vì thế những mẫu giấy biên nhận tiền mặt cần có nội dung và ý nghĩa chuyên biệt

Mẫu biên nhận tiền mặt chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…...tháng…...năm......... tại…….......................……., chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………...
Số CMND: …….............……..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….
Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………......
Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………......
Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………........
BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):………………………………………..........
Số CMND: ...................................Ngày cấp:........................................Nơi cấp: ..................
Địa chỉ:..................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................
Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm .......tại…............…. Ông/Bà:………........................................ đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:…….............….).
Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.................., ngày…...tháng....….năm.......

BÊN GIAO TIỀN                                                               BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:...............................................................................................................................
Số CMND: ...................................Ngày cấp:..................................Nơi cấp: .........................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................
Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:........................ (Viết bằng chữ: ...........................................) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

Một số mẫu biên nhận tiền phổ biến

 

Mẫu giấy biên nhận tiền cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền cọc

Mẫu giấy giao nhận tiền cọc mua bán nhà đất

Mẫu giấy giao nhận tiền cọc mua bán nhà đất

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc thuê nhà

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc thuê nhà trang 2

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc thuê nhà trang 3

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc thuê nhà

Trên đây là những mẫu biên nhận tiền cọc, tiền mặt...được sử dụng rộng rãi trong những giao dịch tài chính nhưng không phải ai cũng nắm rõ được quy định và cách viết một mẫu đơn hoàn chỉnh. Cũng như những mẫu hóa đơn bán lẻ đây cũng là văn bản giấy tờ về tiền và tài sản nên rất cần sự cẩn thận, trung thực, hiểu biết đầy đủ quy định của cả hai bên liên quan tham gia ký kết. In Ngọc Hương hy vọng qua bài viết này có thể giúp bạn soạn thảo được những mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn và chính xác nhất, tránh những rắc rối không đáng có về sau

Tin tức liên quan

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Liên hệ với in Ngọc Hương qua hotline 0987.318.780 để sở hữu những mẫu thiệp valentine đẹp nhất, độc đáo nhất chuẩn bị cho ...